DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

A PROJEKT

A DIGIPLAN projekt egy 2 éves Erasmus+ együttműködési partnerség a szakoktatásban és -képzésben, amelynek fő fókusza a motiváció és időgazdálkodás a távoktatásban. Célja, hogy vonzó oktatási forrásokat biztosítson a hallgatóknak a belső motiváció növelése és a hatékony időgazdálkodás elsajátítása érdekében. Emellett lehetővé teszi a tanárok és oktatók számára, hogy ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek a témában, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban dolgozzanak együtt a diákokkal a motiváció növelése és az időgazdálkodás terén, egy továbbképzési program, kézikönyv és online tanulási portál létrehozásával.

PROJEKT EREDMÉNYEK

A kétéves projekt periódus alatt a DIGIPLAN nemzetközi pertnersége az alábbi Projekt Eredményeket (PE) tervezi elérni és megvalósítani:

1. Projekt Eredmény: Önmenedzselési források a hallgatók számára – kompetencia-keretcsomag és önmenedzselési erőforrás-csomag létrehozása a motiváció és az időgazdálkodás fejlesztése céljából. Az eszközöket az oktatási szolgáltatóknak is címzik, hogy a szakképzésben részt vevő tanulókkal tartott órákon használják őket. The tools will be directed at education providers to use during their classes with vocational education students.

2. Projekt Eredmény: Továbbképzési program és Kézikönyv oktatóknak – az önmenedzselési eszköztár tanítási folyamatban való sikeres felhasználását lehetővé tevő ismeretek létrehozása és fejlesztése, valamint a továbbképzési program kidolgozása és kísérleti megvalósítása. A PE biztosítja a gyakorlati készség elsajátítását a kifejlesztett erőforrások hatékony felhasználása érdekében.

3. Projekt Eredmény: Online tanulási portál – Olyan online tanulási portál (online kurzus) biztosítása, amelyre a kidolgozott források feltöltésre kerülnek, nyílt hozzáféréssel mindenki számára, aki érdeklődik a távoktatásban a motiváció és időgazdálkodás megszerzésében, fejlesztésében vagy elmélyítésében.

A projektek eredményeit nemcsak a létrehozott erőforrásokon, hanem elsősorban számos képzett szakemberen, valamint az újonnan megszerzett készségek szakmai életükre, diákjaikra és környezetükre gyakorolt ​​hatásán mérik majd.
Ezért a konzorcium a következő képzési tevékenységeket és eredményeket fogja elérni a projekt életciklusa során:
1) 12 szakoktatót képeznek ki a továbbképzési program lebonyolítására a rövid távú közös személyzeti képzési rendezvényen (C1);
2) A PE2 kísérleti szakaszában 60 frontvonalbeli iskolai és szakoktató végzi el a továbbképzési programot és fejleszti szakmai kompetenciáit;
3) 480 diák, beleértve a marginalizált fiatalokat is, megtapasztalhatja, hogy tanulási folyamata javítja az önmenedzselési erőforrások felhasználását a motiváció és az időgazdálkodás területén;
4) 120 oktató, diák és politikai döntéshozó szerez tudomást a projekt eredményeiről a Multiplikációs Rendezvények során minden partnerországban;
5) 40 oktató, diák és politikai döntéshozó vesz részt a záró konferencián Siauliaiban, Litvániában.

A PROJEKT FŐ CÉLCSOPORTJAI

A disszeminációs események eredeti célcsoportjai a következők:

1) Konzorcium tagjainak munkatársai, személyzete;
2) A társult partnerek munkatársai, akik vállalták, hogy támogatják a projekt fejlesztését, tesztelését és végrehajtását;
3) A helyi kontrollcsoportokban dolgozó szakképzési szakemberek (tanár, oktató stb.);
4) a helyi kontrollcsoportokban részt vevő informatikai szakemberek, akik hajlandóak megosztani ötleteiket és értékelni a választott technológiák és a létrehozott eszközök relevanciáját;
5) Olyan tanulók, akik érdeklődnek az új önmenedzselési eszközök tesztelése iránt tanulási rutinjuk során.

*A kezdeti célcsoport valamennyi tagjának bemutatják a projektet a projekt életciklusának elején, és tájékoztatást kapnak a projekt céljairól, a követendő intézkedésekről és a javasolt eszközökről és erőforrásokról.

DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923

Scroll to Top