DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

PROJEKTAS

DIGIPLAN yra 2 metų trukmės Erasmus+ bendradarbiavimo partnerysčių profesinio mokymo srities projektas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama motyvacijai ir laiko valdymui nuotolinio mokymosi procese. Projekto tikslas – suteikti studentams efektyvių mokymosi išteklių, kad padidėtų jų vidinė motyvacija ir pagerėtų laiko valdymo įgūdžiai. Pedagogai taip pat galės įgyti žinių ir patirties šioje srityje, o tai leis jiems efektyviau dirbti su mokiniais didinant motyvaciją ir gerinant laiko valdymo įgūdžius, naudojantis sukurta Kvalifikacijos tobulinimo programą, Vadovu bei Internetiniu mokymosi portalu.

PROJEKTO REZULTATAI

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus DIGIPLAN tarptautinė partnerystė siekia sukurti ir pasiekti šiuos projekto rezultatus:

· 1 rezultatas: Savikontrolės priemonių rinkinys – siekiama sukurti specialią kompetencijų sistemą ir savikontrolės priemonių rinkinį, siekiant ugdyti motyvaciją ir laiko valdymą. Priemonės bus skirtos pedagogams ir švietėjams, kad jie galėtų naudotis pamokose su profesinio mokymo mokiniais.

· 2 rezultatas: Kvalifikacijos tobulinimo programa ir vadovas pedagogams – siekiama kurti ir sukaupti žinias apie sėkmingą savikontrolės priemonių rinkinio panaudojimą mokymo procese, taip pat parengti ir išbandyti kvalifikacijos tobulinimo programą bei užtikrinti praktinių įgūdžių įgijimą.

· 3 rezultatas: Internetinis mokymosi portalas – siekiama sukurti internetinį mokymosi portalą (nuotolinį kursą), kuriame bus integruoti sukurti ištekliai bei suteikta atvira prieiga visiems, kurie domisi motyvacijos ir laiko valdymu nuotolinio mokymosi procese.

Projekto rezultatai bus vertinami ne tik pagal sukurtas priemones, bet visų pirma pagal apmokytų specialistų skaičių ir naujai įgytų įgūdžių įtaką jų profesiniam gyvenimui, jų mokiniams ir aplinkai.
Per projekto gyvavimo ciklą konsorciumas pasieks šias mokymo veiklas ir rezultatus:
1) Trumpalaikių jungtinių personalo mokymų metu (C1) 12 profesinio mokymo pedagogų bus apmokyti, kaip taikyti kvalifikacijos tobulinimo programą;
2) 60 pirmaujančių mokyklų ir profesinio mokymo pedagogų bus baigę kvalifikacijos tobulinimo programą ir patobulinę savo profesines kompetencijas bandomajame PR2 etape;
3) 480 studentų, įskaitant marginalų jaunimą, bus išbandę mokymosi procesą, patobulintą naudojant savikontrolės priemonių rinkinį motyvacijos ir laiko valdymo srityje;
4) 120 educators, students, and policy makers will gain awareness of the project results during the Multiplier Events in all partners’ countries;
5) 40 pedagogų, studentų ir politikos formuotojų dalyvaus baigiamojoje konferencijoje Šiauliuose, Lietuvoje.

PAGRINDINĖS PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS

Tikslinės projekto sklaidos ir veiklos grupės konsorciume bus šios:

1) Projekto konsorciume dalyvaujančių organizacijų darbuotojai;
2) asocijuotų partnerių darbuotojai, įsipareigoję remti projekto kūrimą, testavimą ir įgyvendinimą;
3) Profesinio mokymo specialistai, dirbantys vietinėse kontrolinėse grupėse (mokytojai, švietėjai ir kt.);
4) IT specialistai, dalyvaujantys vietinėse kontrolės grupėse, norintys pasidalinti savo idėjomis ir įvertinti pasirinktų technologijų bei sukurtų įrankių aktualumą;
5) Mokiniai, norintys išbandyti naujas savikontrolės priemones savo mokymosi rutinoje.

*Visi šie pradinės tikslinės grupės nariai bus oficialiai supažindinti su projektu jo gyvavimo ciklo pradžioje ir informuoti apie projekto tikslus, veiksmus, kuriuos reikia atlikti bei apie siūlomas priemones, kurias reikia sukurti.

DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923

Scroll to Top