DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

HET PROJECT

Het project DIGIPLAN is een tweejarige Erasmus+ samenwerkingspartnerschap in beroepsonderwijs en opleiding. Met de nadruk op motivatie en tijdbeheer in afstandsonderwijs, ontworpen om studenten aantrekkelijke leermiddelen te bieden om de intrinsieke motivatie te vergroten en effectief tijdbeheer te leren. Terwijl het leraren en onderwijzers ook in staat zal stellen kennis en ervaring over het onderwerp op te doen. Waardoor ze effectiever met studenten kunnen werken aan het vergroten van de motivatie en het tijdbeheer door een her-en bijscholing trainingsprogramma, een handboek en een speciaal online leerportaal te creëren.

PROJECT RESULTATEN

Gedurende de projectimplementatie van 2 jaar streeft het transnationale partnerschap van DIGIPLAN naar het ontwikkelen en bereiken van de volgende projectresultaten (PR’s) en resultaten:

· Projectresultaat 1: Zelfmanagementbronnen voor studenten – Een specifiek kader van competenties en een reeks zelfmanagementbronnen creëren met als doel motivatie en tijdbeheer te ontwikkelen. De tools zijn gericht op onderwijsaanbieders om te gebruiken tijdens hun lessen met mbo-studenten.

· Projectresultaat 2: Her-en bijscholings trainingsprogramma en handboek voor docenten. Creëren en bouwen met de kennis om het succesvolle gebruik van de zelfmanagementtoolkit in het onderwijsproces mogelijk te maken. Om een her-en bijscholings trainingsprogramma te ontwikkelen en te testen. Ook om te zorgen voor de praktische verwerving van vaardigheden om de ontwikkelde middelen effectief te gebruiken.

· Projectresultaat 3: Online leerportaal – Een online leerportaal (onlinecursus) bieden waarop de ontwikkelde bronnen zullen worden geüpload met open toegang voor iedereen die geïnteresseerd is in het verwerven, verbeteren of verdiepen van motivatie en tijdbeheer bij afstandsonderwijs.

Projectresultaten zullen niet alleen worden gemeten aan de hand van gecreëerde middelen, maar voornamelijk door een aantal opgeleide professionals en de impact van nieuwverworven vaardigheden op hun professionele leven, hun studenten en hun omgeving.
Daarom zullen de volgende trainingsactiviteiten en resultaten door de partners worden bereikt tijdens de duur van het project:
1) 12 broepsdocenten zullen worden opgeleid in het geven van het bijscholingsprogramma tijdens de trainingsweek voor (C1);
2) 60 eerstelijnsschool- en beroepsopleiders zullen het bijscholingsprogramma hebben voltooid en hun professionele competenties hebben verbeterd in de proeffase van PR2;
3) 480 studenten, waaronder betrokken jongeren, hebben ervaren dat hun leerproces verbeterd is door gebruik te maken van de middelen voor zelfmanagement op het gebied van motivatie en tijdmanagement;
4) 120 docenten, studenten en beleidsmakers zullen zich bewust worden van de projectresultaten tijdens de Multiplier Events in alle partnerlanden;
5) 40 onderwijzers, studenten en beleidsmakers zullen de slotconferentie in Siauliai, Litouwen bijwonen.

BELANGRIJKSTE PROJECTDOELGROEPEN

De initiële doelgroepen voor verspreidingsactiviteiten binnen het partner project zullen de volgende zijn:

1) Medewerkers van de organisaties die betrokken zijn bij het partner project;
2) Medewerkers van geassocieerde partners die zich ertoe hebben verbonden de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het project te ondersteunen;
3) Beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken zijn bij de lokale controlegroepen (leraar, trainers enz.);
4) IT-professionals die deelnemen aan de lokale controlegroepen die bereid zijn hun ideeën te delen en de relevantie van gekozen technologieën en gecreëerde tools te evalueren;
5) Studenten die geïnteresseerd zijn in het testen van nieuwe zelfmanagementtools in hun leerroutines.

*Al deze aanvankelijke doelgroep leden zullen aan het begin van het partnerproject formeel kennismaken met het project en geïnformeerd worden over de doelstellingen van het project. Ook over de te volgen acties, voorgestelde instrumenten en de eindresultaten.

DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-LT01-KA220-VET-000032923

Scroll naar top