Online Learning Portal Projekto rezultatai

Projekto rezultatas 2

1 modulis – Nuotolinio ugdymo psichologija

Šiame vaizdo įraše nagrinėsime pagrindinius motyvacijos, dėmesio sutelkimo, išsiblaškymo ir nuotolinio mokymo privalumus siekiant pagerinti mokinių mokymosi rezultatus. Suprasdami šias pagrindines sąvokas, mokiniai gali sukurti veiksmingas mokymosi strategijas ir pasiekti akademinės sėkmės.

2 modulis – Skaitmeninės mokymosi priemonės nuotoliniame švietime

Skaitmeninės mokymosi priemonės pakeitė nuotolinio profesinio mokymo specialistų mokymo būdą. Tačiau kadangi yra labai daug priemonių, gali būti sunku žinoti, kurias iš jų naudoti.

Šiame modulyje aptarsime priemones, kurias profesinio mokymo specialistai gali naudoti bendravimui ir bendradarbiavimui. Taip pat apžvelgsime įrankius, kuriuos dėstytojai gali naudoti mokymo programoms tvarkyti, užduotims paskirstyti ir profesinio mokymo besimokančiųjų pažangai stebėti.

3 modulis – Geros savijautos gerinimo ir palaikymo strategijos ir priemonės

Šiuolaikiniame sparčiai besivystančiame pasaulyje gali būti sunku valdyti nuolatinį informacijos ir technologijų srautą. Todėl aptarsime, kaip svarbu nustatyti ribas, suprasti savo socialinius ir emocinius poreikius ir rūpintis savimi, kad atsvertume neigiamą informacijos ir technologijų perkrovos poveikį. Taigi, pradėkime ir sužinokime, kaip šiame skaitmeniniame amžiuje teikti pirmenybę savo gerovei ir išlaikyti sveiką pusiausvyrą.

4 modulis – nuotolinio mokymo parama

Nuotoliniu būdu besimokančiųjų poreikiai labai skiriasi nuo tradicinėje klasėje besimokančiųjų poreikių. Šiame modulyje profesinio mokymo dėstytojams suteikiama informacija, kurios jiems reikia, kad galėtų padėti besimokantiesiems mokytis nuotoliniu būdu. Apibūdinsime kintančią dėstytojų ir besimokančiųjų nuotolinio mokymosi dinamiką, gerų dėstytojo ir besimokančiojo santykių svarbą ir ko reikia besimokantiesiems iš dėstytojo, kad jie jaustų palaikymą.

DIGIPLAN

Motivation and Time Management in Distance Learning

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-LT01-KA220-VET-00003293

Scroll to Top